ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ