Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Θεσσαλονίκης : "Η ζωή της αναπληρώτριας τον 21ο αιώνα"

Η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Θεσσαλονίκης προσφέρετε στην εκδήλωση με την ένδειξη "Η αίτηση της αναπληρώτριας χρωματικός και 21ο κάθε".
Η εκδήλωση θα πρέπει να κάνω στην Κυριακή 14 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.
Συμμετοχή στο Zoom Meeting