Κινητοποίηση για μονιμοποίηση των αναπληρωτών - Βίντεο και Φωτογραφίες !!

Κάλαντα αναπληρωτών!