ΣΕΠΕ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για τη σχολική χρονιά 2023-24

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

για τη σχολική χρονιά 2023-24

 

 

Ο Σύλλογός μας «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» καλεί όλους τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να υπερασπιστούν το πλαίσιο των εργασιακών μας δικαιωμάτων, που έχει κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες, να αρνούνται κάθε εντολή που το αντιστρατεύεται και καλύπτει συνδικαλιστικά όλα τα μέλη του γι’ αυτό.

Ενημερώνουμε λοιπόν τα μέλη μας ότι:

 

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2470/97 (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (με παιδαγωγικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο ή έχει συνάντηση με γονείς) ή υπάρχει συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Άρα, είναι σαφές ότι καμιά οδηγία ή εντολή για υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 2 μ.μ. δεν είναι σύννομη, ως εκ τούτου την αρνούμαστε από όπου κι αν προέρχεται.

Με τη συλλογική μας στάση και δράση μέσα στο σχολείο αναιρούμε στην πράξη τις επιπλέον αρμοδιότητες που δίνει ο νέος νόμος 4823/21 στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η, για να τον/την κάνουν δούρειο ίππο για να πιέζει τους συναδέλφους και να περάσουν τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, και επιβάλλουμε τις συλλογικές αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Στον Σύλλογο Διδασκόντων πρέπει να αποφασίζονται με δημοκρατική συλλογική, παιδαγωγική συζήτηση η κατανομή των τάξεων, η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος αλλά και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου. Να μην επιτρέπουμε να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις έξω από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

 

Πάγια θέση του Συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας είναι ένας επιπλέον δάσκαλος σε κάθε Δημοτικό και επιπλέον Εκπαιδευτικοί όλων των Ειδικοτήτων και Νηπιαγωγοί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για να καλύπτουν έκτακτα κενά. Επίσης, διεκδικούμε δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας με νοσηλευτή ανά σχολείο, που θα έχει την ευθύνη για τον υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση περιστατικών.

 

Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός που μπαίνει στην τάξη διδάσκει και δεν απασχολεί, άρα κάθε «απασχόληση τμήματος» παραβιάζει το διδακτικό του ωράριο. Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν και να αρνούνται κάθε εντολή για επιπλέον κάλυψη διδακτικών ωρών.

 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, διαμορφώνοντας τα προγράμματα στα σχολεία υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων, κάτι που κατακτήθηκε με αγώνες στους οποίους συμμετείχε και ο Σύλλογός μας που τελικά υποχρέωσαν το Υπ. Παιδείας στην προσμέτρηση της ώρας της σίτισης (ΠΔ 79/2017).  Και η πρωινή ζώνη 7-8, όπου λειτουργεί, ανάγεται σε διδακτικές ώρες.

 

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω αδειών, σε περίπτωση που δε στέλνονται εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των κενών, καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να αποφασίσουν έναν πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της χρονιάς, οι Σύλλογοι Διδασκόντων να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα, που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάρχει στο σχολείο.

Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κ.λπ., δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο και ασφαλώς σε καμία περίπτωση απογευματινές ώρες.

 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μπορούν με απόφασή τους να τοποθετηθούν και ναεναντιωθούν, στους υποβιβασμούς σχολείων, τις συμπτύξεις τμημάτων, την αύξηση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, στα κενά διδακτικού προσωπικού, στις μετακινήσεις ειδικοτήτων, στα προγράμματα αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης όπως και σε κάθε αντιεκπαιδευτικό-αντιπαιδαγωγικό μέτρο και εντολή.

 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όταν στο σχολείο τους έχουν τμήμα ή τμήματα που προσεγγίζει/ουν τους 25 μαθητές, έχουν ως κυρίαρχο όργανο το αναφαίρετο δικαίωμα να συνεδριάσουν, να αναδείξουν τους παιδαγωγικούς λόγους (φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες, φοίτηση αλλοδαπών κ.ά.) και να προχωρήσουν σε αποφάσεις με τις οποίες θα ζητούν τον χωρισμό των τμημάτων σε δύο και την άμεση έγκριση από τη Διοίκηση.

 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων πρέπει να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν συλλογικά για ο,τιδήποτε αφορά τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, όπως καταμερισμός τμημάτων, βάρδιες Νηπιαγωγών σε μόνιμη ή εναλλασσόμενη βάση κ.λπ. Παλεύουμε αταλάντευτα για εξίσωση του ωραρίου όλων των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθεσίων Δημοτικών με το ωράριο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών με βάση και τη συγκεκριμένη πρόταση που καταθέσαμε και ψηφίστηκε ομόφωνα στην 91η Γ.Σ. της ΔΟΕ τον Ιούνη 2022 η οποία συμπεριλαμβάνεται και στην πρόταση του Κλάδου για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, έχουν το δικαίωμα να αντιδρούν στις πολλαπλές μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία, να ζητούν ενυπόγραφη αιτιολογημένη εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση να απαιτούν μείωση του ωραρίου και φυσικά απαλλάσσονται από τις εφημερίες.

 

Δεν μπορεί  να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι ίδιοι οι συνάδελφοι δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες «λύσεις», που μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά. Οι Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες. Κανένας συνάδελφος/ισσα δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή του/της. Αν παρόλα αυτά ο/η Διευθυντής/ντρια του αναθέσει υπερωρία, με βάση τον νέο νόμο 4823/21, να ζητά έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται ο Σύλλογός μας, για να παρέμβει άμεσα. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης υπερωρίας ο Σύλλογός μας κηρύσσει στάσεις εργασίας και καλύπτει όλους τους συναδέλφους για τη μη εφαρμογή τους.

Οι συνάδελφοι που προσλαμβάνονται για παράλληλη στήριξη κάνουν αποκλειστικά αυτό για το οποίο έχουν προσληφθεί, δεν υποκύπτουν σε πιέσεις για κάλυψη κενών σε τάξη. Είναι μαζί με το παιδί που υποστηρίζουν, στην τάξη, στα διαλείμματα και σε όσες εκπαιδευτικές επισκέψεις αποφασιστεί να το συνοδεύσουν εκτός από τα διαλείμματα που έπονται των κενών τους στα οποία ξεκουράζονται. Διεκδικούμε έναν ειδικό εκπαιδευτικό για κάθε παιδί που έχει εγκριθεί παράλληλης στήριξης. Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. δεν πρέπει να καλύπτουν κενά ούτε κάνουν την παράλληλη στήριξη μαθητών, εκτός αν το ΚΕΔΑΣΥ προβλέπει την υποστήριξη των μαθητών στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.

 

Οι συμβασιούχοι συνάδελφοι ωρομίσθιοι – ΑΜΩ (Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου) αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’ αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους και τους ίδιους τους συναδέλφους να μην την αποδέχονται. Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσίας τους.

Γενικότερα, δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή. Καταγγέλλουμε αμέσως στον Σύλλογό μας  κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

 

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα των "σχολικών γευμάτων", οι Σύλλογοι Διδασκόντων με την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας καταγράφουν στα δύο πρακτικά που τους έχουν σταλεί ότι α) δε συγκροτούν επιτροπές ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου των γευμάτων και β) ότι όσα παιδιά δε μένουν στο ολοήμερο θα παίρνουν το φαγητό στο σπίτι.

 

Με βάση την πάγια θέση του Συλλόγου μας αντιπαλεύουμε την αξιολόγηση γιατί αποτελεί το εργαλείο για να περάσουν τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που θα οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών! Στη βάση αυτή, υλοποιούμε την ομόφωνη απόφαση της 92ης Γ.Σ. της ΔΟΕ για συνέχεια του αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση. Συγκεκριμένα προχωράμε με τα ενιαία κείμενα ή και όποια άλλη μορφή χρειαστεί για να μην περάσει η αξιολόγηση σχολικής μονάδας και με Απεργία – Αποχή τόσο από την ατομική αξιολόγηση όσο και από τους μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές.

 

Τι είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων

Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης του Σχολείου.

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στον Σύλλογο Διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κ.λπ.). Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

 

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται γι’ αυτά. 

Όλες οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 79/2017.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Απευθυνόμαστε στον Σύλλογό μας, στο Σωματείο μας, για κάθε πρόβλημα, συλλογικά υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Συμμετέχουμε και μαζικοποιούμε τις διαδικασίες του (Γ.Σ., δράσεις, κινητοποιήσεις…). Συσπειρωμένοι στον Σύλλογό μας αντιπαλεύουμε την αντιεκπαιδευτική πολιτική και διεκδικούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα!

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ               ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΥΤΑ