ΌΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 29/3 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΙΣ 2 μ.μ,