ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ